O nas
Nasza oferta Cennik Promocje
Galeria
Zapytanie
Kontakt

12.03.2024
15.04.2024

"Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki! Na cuda - trzeba poczekać!”
      
   
                   Chcesz zrobić prawo jazdy? Podszkolić się? Witamy na stronie Ośrodka Szkolenia Kierowców ELITA. Zapraszamy Państwa na profesjonalny kurs prawa jazdy. Ośrodek Szkolenia ELITA oferuje najlepszą naukę jazdy w mieście. Posiadamy nowe auta KIA RIO - takie same jak na egzaminie. Nasze doświadczenie i indywidualne podejście do szkolenia są GWARANCJĄ SUKCESU! Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA postawił sobie jako najważniejsze założenie tak uczyć, aby osoby, które nam zaufały, zakończyły szkolenie z umiejętnościami gwarantującymi bezproblemowe zdanie egzaminu, a doświadczenie, którego nabyły dawało pewność bezpiecznego i prawidłowego, samodzielnego prowadzenia pojazdów. Dowodem zadowolenia ze świadczonych przez nas usług są kolejni klienci, którzy przychodzą z polecenia poprzednich. Jest to najlepsza reklama, jaką staramy się stale utrzymywać.

                   Robimy wszystko, aby szkolenie w naszym Ośrodku było jak najbardziej skuteczne, jednocześnie przyjemne i jak najmniej stresujące. Staramy się, aby dla każdego jazda stała się przyjemnością, a uzyskanie prawa jazdy miłą przygodą, a nie tylko koniecznością. Zapraszamy !

 
imię i nazwisko:
e-mail:
telefon:
temat:
treść wiadomości:
wpisz token:
Strona główna
          

         
Kategoria A

PRAWO JAZDY OD 24 LAT!

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)

Uprawnia do kierowania:

a) motocyklem,

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:

Teoria - 30 godz. lekcyjnych

Praktyka - 20 godz. Zegarowych


Kategoria A1

 

PRAWO JAZDY OD 16-stu LAT!

Uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:

Teoria - 30 godz. lekcyjnych

Praktyka - 20 godz. zegarowych

UWAGA!

Mając kat. A1 przechodząc na kat. A nie zdaje się teorii (tylko praktyka), a jazdy ulegają zmniejszeniu o 10 godz. zegarowych (do wyjeżdżenia 10 godzin zegarowych)!


Kategoria B

PRAWO JAZDY OD 18-stu LAT!

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)

Uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem

autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka,

o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,

z zastrzeżeniem ust. 2,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:

Teoria - 30 godz. lekcyjnych

Praktyka - 30 godz. zegarowych


Kategoria A2

PRAWO JAZDY OD 18-stu LAT!

Uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:

Teoria - 30 godz. lekcyjnych

Praktyka - 20 godz. zegarowych

UWAGA!

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. A1 rozpoczynająca szkolenie na kat. A2 zostaje zwolniona z części teoretycznej oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu.

Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

Osoba posiadające kategorię A2 przez okres 2 lat, może starać sie o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami określonymi w prawo jazdy kategorii A w wieku 20 lat!


Kategoria AM

PRAWO JAZDY OD 14-stu LAT!

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)

Uprawnia do kierowania:

a) motorowerem,

b) czterokołowcem lekkim (czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h)

Szkolenie:

Teoria - 10 godz. lekcyjnych

Praktyka - 10 godz. zegarowych

UWAGA!

Jeżeli posiadasz kartę motorowerową wydaną przed 19 stycznia 2013 roku i ukończyłeś 14 lat, możesz wymienić ją odpłatnie na prawo jazdy kategorii AM z pominięciem egzaminu państwowego, w tym celu należy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i dokonać formalności związanych z wymianą dokumentu!


Kategoria C

PRAWO JAZDY OD 21 LAT !

Uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:

Teoria - 20 godz. lekcyjnych

Praktyka - 30 godz. zegarowych


Kategoria B-Automat

 

RAWO JAZDY OD 18-stu LAT!

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)

 

Uprawnia do kierowania:

Pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy dla kategorii B z automatyczną skrzynią biegów.

 

Szkolenie:

Teoria - 30 godz. lekcyjnych

Praktyka - 30 godz. zegarowych


Kategoria B+E

 

Uprawnia do kierowania:

a) zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz przyczepy, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

b) ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

 

Szkolenie:

Praktyka – 15 godzin zegarowych


Kategoria T

 

PRAWO JAZDY OD 16-stu LAT !

Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wielu.

Uprawnia do kierowania:

a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

b)zespołem pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Szkolenie:

Teoria – 30 godzin lekcyjnych

Praktyka – 20 godzin zegarowych


Kategoria C+E

Uprawnia do kierowania:

Pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy dla kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami)

Szkolenie:

Praktyka – 25 godzin zegarowych


     

Kwalifikacja wstępna

 

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

  • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną/C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną/ D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną/D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

  • 23 lata – w przypadku kierowcy, prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzone jest w formie kursu obejmującego zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Zajęcia te realizowane są w dwóch blokach programowych tj. dla części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii (195 godzin teorii) oraz dla części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E (65 godzin teorii), 16 godzin w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

 

Kurs e-learningowy !!

Dużym udogodnieniem dla naszych kursantów jest możliwość przeprowadzenia części szkolenia meto e-kursu, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera na terenie ośrodka, co oznacza, że każdej osobie przydzielony jest indywidualny identyfikator pozwalający na bezpośrednie śledzenie jego postępów w nauce, przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia oraz przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach - szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności możliwości czasowych kursantów.

System e-learningowy zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z ministerialnym rozporządzeniem.

 


Kwalifikacja wstępna przypieszona

 

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej.

 

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

 

  • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną/C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną/ D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną/D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

  • 23 lata – w przypadku kierowcy, prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 

 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzone są w formie kursu obejmującego zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne realizowane w dwóch blokach programowych, tj.części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii (97 godzin teorii) oraz części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E (33 godziny teorii), 8 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

 

Kurs e-learningowy !!

 

Dużym udogodnieniem dla naszych kursantów jest możliwość przeprowadzenia części szkolenia meto e-kursu, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera na terenie ośrodka, co oznacza, że każdej osobie przydzielony jest indywidualny identyfikator pozwalający na bezpośrednie śledzenie jego postępów w nauce, przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia oraz przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach - szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności możliwości czasowych kursantów.

 

System e-learningowy zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z ministerialnym rozporządzeniem.

 


Szkolenia okresowe

 

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin.

Kurs e-learningowy !!

Dużym udogodnieniem dla naszych kursantów jest możliwość przeprowadzenia części szkolenia metodą e-kursu, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera na terenie ośrodka, co oznacza, że każdej osobie przydzielony jest indywidualny identyfikator pozwalający na bezpośrednie śledzenie jego postępów w nauce, przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia oraz przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach - szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności możliwości czasowych kursantów.System e-learningowy zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z ministerialnym rozporządzeniem. 
 KATEGORIA

Podane ceny obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

Prawa jazdy

Cena za kurs

Cena za dodatkową godzinę

AM

1700,00 zł.

120,00 zł.

A1

2800,00 zł.

150,00 zł.

A2

3000,00 zł.

150,00 zł.

A

3000,00 zł.

150,00 zł.

B - wykłady stacjonarne

3300,00 zł.

120,00 zł. (110,00 zł dla naszych kursantów)

B - wykłady online

3100,00 zl.

120,00 zł. (110,00 zł. dla naszch kursantów)

B - Automat

3300,00 zł.

 120,00 zł. 

B1

3100,00 zł.

110,00 zł.

B+E

2100,00 zł.

150,00 zł.

T

2900,00 zł.

160,00 zł.

C

4200,00 zł.

160,00 zł.

C+E

4300,00 zł.

180,00 zł.

 

SZKOLENIA

CENA

Kwalifikacja Wstępna

5200,00 zł. z egzaminem

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona

3500,00 zł. z egzaminem

Szkolenia Okresowe Kierowców

700,00 zł.

Wózki Widłowe

800,00 zł.

Podesty ruchome przejezdne

600,00 zł.

 

PAKIETY

RABAT

 Kurs kat. B razem z kat. B+E

- 200,00 zł.

Kurs kat. B razem z kat. A2(A) -300,00 zł.
Kurs kat. C razem z kat. C+E -500,00 zł. 
Kurs kat. C razem z kat. C+E oraz kwalifikacjami wstępnymi -900,00 zł.
Pakiet 5 godzin dodatkowych kat. B  550,00 zł. (500,00 zł. nasi kursanci)

 Osób online: 1INSTRUKTORZY:

Krzysztof - 666 940 457

Radek - 696 850 665

Maciej - 609 315 090

Ewa - 602 860 554Dane do przelewu bankowego:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elita

Nowe Tłoki 44, 64-200 Wolsztyn

 

Bank PKO BP

nr rachunku: 66 1020 4144 0000 6802 0193 5063

 

(w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kursanta
oraz rodzaj kategorii/kursu)

     

Biuro:

Nowe Tłoki 44, 64-200 Wolsztyn

tel. 666 940 457

68 332 31 05

e-mail: elita2wolsztyn@wp.pl

 

Plac manewrowy:

Wolsztyn, ul. Drzymały 5

 

 

 

 

 ELITA Wolsztyn - Ośrodek Szkolenia Kierowców - www.elitawolsztyn.pl 2016 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".
stat4u